Tarkastuslautakunta, kokous 4.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Tarkastuslautakunnan laskujen hyväksyntä

TUUDno-2019-187

Valmistelija

  • Janne Majoinen, tilintarkastaja, janne.majoinen@tuusula.fi

Perustelut

Valtuusto myönsi kokouksessaan 28.1.2019  eron Eetu Niemelälle luottamustoimesta ja valitsi hänen tilalleen tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi Tommi Partasen.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

  • valita puheenjohtaja Tommi Partanen tarkastuslautakunnan laskujen hyväksyjäksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti, että

  • puheenjohtaja Tommi Partanen toimii jatkossa tarkastuslautakunnan laskujen hyväksyjänä.

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.