Tarkastuslautakunta, kokous 4.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet

Timo Huhtaluoma ja Jania Kleimola.

 

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mirka Kovalainen ja Kyösti Lehtonen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.