Tarkastuslautakunta, kokous 17.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet

Jania Kleimola ja Mirka Kovalainen.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jania Kleimola ja Ulla Montell.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.