Tarkastuslautakunta, kokous 17.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Muut asiat

Perustelut

Päätettiin peruuttaa 31.3.2020 kokous.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.