Tarkastuslautakunta, kokous 17.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Kuntakehityslautakunnan ja teknisen lautakunnan tilannekatsaus

Perustelut

Apulaispormestari Mika Mäki-Kuhna on asiantuntijana kokouksessa.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

  • merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Mika Mäki-Kuhna oli asiantuntijana kokouksessa.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Käsitellyt asiat