Tarkastuslautakunta, kokous 17.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Arviointikertomus 2019

TUUDno-2020-29

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomas Koskiniemi, tilintarkastaja, tuomas.koskiniemi@kpmg.fi

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

  • arviointikertomuksen valmistelusta ja aikataulusta.

Päätös

Arviointikertomuksen valmistelua tehdään aiemmin sovittujen vastuualueiden ja painopisteiden mukaisesti.

Helmikuun kokoukseen kutsutaan talousjohtaja

Ehdotus

Tarkastuslautakunta 

  • jatkaa arviointikertomuksen 2019 suunnittelua.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti, että

  • arviointikertomuksen valmistelua tehdään aiemmin sovittujen vastuualueiden ja painopisteiden mukaisesti
  • maaliskuun kokoukseen tuodaan alustavaa arvointikertomuspohjaa.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta 

  • jatkaa arviointikertomuksen 2019 työstämistä.

Päätös

Tarkastuslutakunta päätti, että

  • arviointikertomuksen valmistelua tehdään aiemmin sovittujen vastuualueiden ja painopisteiden mukaisesti
  • seuraavaan kokoukseen kutsutaan Mika Mäki-Kuhna ja käsitellään GoogleDocs -ohjelman käyttöä ja sen oikeuksia.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

  • ottaa käyttöön Google Docs -sovelluksen arviointikertomuksen laadinnassa
  • jatkaa arviointikertomuksen 2019 työstämistä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.