Tarkastuslautakunta, kokous 15.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Valitaan kokoukselle pöytäkirjan tarkastat.

Päätös

Kyösti Lehtonen ja Anniina Nuutinen valittiin pöytäkirjatarkastajiksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.