Tarkastuslautakunta, kokous 15.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Muut asiat

Päätös

Päätettiin pitää Järvenpään tarkastuslautakunnan kanssa yhteinen tilaisuus 27.5.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.