Rakennusvalvontajaosto, kokous 29.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Pöytäkirjan tarkastajien valinta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Johanna Aho, johtava rakennustarkastaja, johanna.aho@tuusula.fi

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet

  • Pasi Huuhtanen ja Jari Raita

Päätös

Rakennusvalvontajaosto päätti

  • valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Pasi Huuhtanen ja Anne Vähätalo.

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.