Lapsi- ja perheasiainneuvosto, kokous 6.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen.

Ehdotus

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Noora Allenius ja Lauri Kauppinen.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Noora Allenius ja Ninni Vanhanen.