Lapsi- ja perheasiainneuvosto, kokous 6.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Ohjaamon toiminnan esittely

Perustelut

OTus eli Ohjaamo Tuusula on alle 30-vuotiaille suunnattu palvelupiste. Palvelu on kaikkien nuorten käytettävissä ja tarjolla on omaan tilanteeseen sopivaa, henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta ilman ajanvarausta. Ohjaus voi liittyä esimerkiksi elämänhallintaan, urasuunnitteluun, sosiaalisiin valmiuksiin tai kouluttautumiseen ja työllistymiseen. Ohjaamo-palvelujen päällikkö Jaana Kellosalmi esittelee Ohjaamon toimintaa. 

Ehdotus

Merkitään Ohjaamon esittely tiedoksi.

Päätös

Lapsi- ja perheasiainneuvosto päätti

  • merkitä Ohjaamo-palvelujen päällikkö Jaana Kellosalmen esityksen tiedoksi.