Lapsi- ja perheasiainneuvosto, kokous 6.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Muut asiat

Ehdotus

Lapsi- ja perheasiainneuvoton tiedoksi saatetaan

  • ajankohtaiskatsaus osallistuvan budjetoinnin 2020 tilanteesta
  • Valtuustoaloite: Kokeilu maksuttomasta aamupalasta Tuusulan kouluissa
  • Tarulinnanpolun katusuunnittelun aloittaminen.

Päätös

Lapsi- ja perheasiainneuvoston tietoon saatettiin 

  • ajankohtaiskatsaus osallistuvasta budjetoinnista
  • kokeilu maksuttomasta aamupalasta, joka toivotaan lape-neuvoston lausuttavaksi
  • Tarulinnanpolun katusuunnittelun aloittaminen.


Lisäksi lapsi-ja perheasiainneuvosto päätti

  • että yhteydenotot neuvoston jäseniin tapahtuu sihteerin kautta.