Lapsi- ja perheasiainneuvosto, kokous 6.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Todetaan läsnäolijat.

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Lapsi- ja perheasiainneuvosto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.