Lapsi- ja perheasiainneuvosto, kokous 5.2.2019

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen.

Päätösehdotus

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Johanna Laitinen ja Joni Norppa.