Lapsi- ja perheasiainneuvosto, kokous 5.2.2019

§ 6 Osallistuva budjetointi 2019, lapsi- ja perheasiain neuvosto

TUUDno-2019-40

Valmistelija

 • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunta on ottanut käyttöön uuden tavan osallistua ja vaikuttaa. Osallistuvassa budjetoinnissa kunnan asukkaat otetaan mukaan ideoimaan ja päättämään kunnan käytössä olevien verovarojen käytöstä. Vuonna 2019 käytettävissä on 100 000€. 

Osallistuvan budjetoinnin prosessi rakentuu eri vaiheista. Vaiheista ensimmäinen on ideointi, jonka jälkeen ideoita jalostetaan yhteistyössä asukkaiden, sidosryhmien ja viranhaltijoiden kanssa. Yhteistyöstämisen aikana ideoista laaditaan ehdotuksia, joiden toteutuksesta äänestetään. Eniten ääniä saaneet ehdotukset toteutetaan.

Osallistuvan budjetoinnin vaiheet ja eteneminen

 • Ideahaku 13.11.2018–15.1.2019
 • Yhteistyöstäminen ja ideoiden jatkojalostus 1.2.–14.3.2019
 • Osallistuvan budjetoinnin äänestys 15.3.–15.4.2019
 • Tulosten julkaisu 18.4.2019

Teemat 2019

 • Yhteisöllinen ja viihtyisä Tuusula (kehittämisverkostot Hyrylässä, Jokelassa, Kellokoskella, Lahelassa ja eteläisen Tuusulan kylissä ja Riihikalliossa),
 • Hyvinvoiva Tuusula,
 • Taiteen ja kulttuurin Tuusula

Ideoiden jättäminen

Ideoita oli mahdollista jättää paperilomakkeella keskitetyssä asiakaspalvelussa Tuusinfossa, kirjastoissa sekä yhteisissä tilaisuuksissa.  Pop Up –ideapajoja järjestettiin yhteensä 19 kappaletta marras-tammikuun aikana. Ideoita saattoi myös jättää osallistuvan budjetoinnin sähköisellä alustalla osoitteessa https://osallistu.tuusula.fi. Ideoita jätettiin 268. Kuntalaiset ideoivat mm. kulttuuritapahtumia, roskiksia, harrastuskerhoja, penkkejä, liikuntapaikkoja ja kohtaamispaikkoja.

Ideoiden jalostaminen ehdotuksiksi

Ideahaun jälkeen alkaa saatujen ideoiden jatkojalostus. Yhteistyöstäminen on tarkoitus toteuttaa avoimissa tilaisuuksissa, joihin kutsutaan mm. viranhaltijoita, kehittämisverkostot, neuvostot ja kuntalaiset. Tilaisuuksissa on tarkoitus rikastuttaa jätettyä ideaa, konkretisoida ideoiden edellyttämiä toimenpiteitä ja arvioida idean kokonaiskustannuksia. Kehittämisverkostojen ydintiimien jäsenet tuovat jatkokehittämiseen oman paikallistuntemuk-sensa ja toimialoilta odotetaan näkemyksiä ideoiden toteuttamisen tavoista ja kustannuksista.
  
Ideoiden jatkojalostamisen työpajat on suunniteltu pidettäväksi helmikuussa seuraavasti: 

 • ti 12.2. klo 17.30-19.30 Kellokoski
 • ke 13.2. klo 17.30-19.30 Jokela
 • to 14.2. klo 17.30-19.30 Riihikallio
 • ti 26.2. klo 17.30-19.30 Lahela
 • ke 27.2. klo 17.30-19.30 Hyrylä
 • to 28.2. klo 13-15 kunnantalo

Äänestys

Kun ideoista on työpajoissa jalostettu ehdotuksia ja niille on laadittu alustavat projektisuunnitelmat, tullaan ehdotuksista äänestämään. Äänestysaika on 15.3.–15.4.2019. Äänestys tapahtuu sähköisellä alustalla ja se edellyttää kevyttä tunnistautumista sähköpostiosoitteella, google- tai facebook -tunnuksilla. Myös tuettu äänestäminen on mahdollista Tuusinfossa ja kirjastoissa.

Äänestyksessä suosituimmiksi nousseet ehdotukset toteutetaan vuoden 2019 aikana. Prosessin aikana saatuja ideoita ja ehdotuksia voidaan myös hyödyntää ja edistää seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Lapsi- ja perheasiainneuvosto päättää

 • merkitä tiedokseen tilannekatsauksen osallistuvan budjetoinnin etenemiseen
 • kannustaa neuvoston jäseniä, kuntalaisia ja sidosryhmiä osallistumaan yhteiskehittämisen työpajoihin helmikuun aikana.