Lapsi- ja perheasiainneuvosto, kokous 5.2.2019

§ 3 Lapsi- ja perheasiainneuvoston toiminta 2019

TUUDno-2019-202

Perustelut

Tuusulan kunnan organisaatio muuttui 1.1.2019 kunnan sote-palveluiden siirtyessä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hoidettavaksi ja kuntaorganisaation uudelleen organisoituessa. Kunnassa aloitti toimintansa uusi HYTE-lautakunta. Uudet yhdyspinnat edellyttävät uusia toimintamalleja ja -tapoja. Lapsi- ja perheasiainneuvoston tavoitteena on rakentaa yhteistyötä sekä uuden perustetun HYTE-lautakunnan suuntaan kuin myös KU-sote-kuntayhtymään, muihin neuvostoihin ja sidosryhmiin nähden. 

Lapsi- ja perheasiain neuvoston valmistelijana ja sihteerinä toimii tammikuusta 2019 kuntatoimialan kehittämispäällikkö. Sihteerin tehtävät tulevat siirtymään helmikuussa työnsä aloittavalle osallisuuskoordinaattorille.

Lapsi- ja perheasiain neuvoston toimikausi vaihtuu kesäkuussa 2019. Viimeinen kokous nykyisellä kokoonpanolla pidetään toukokuussa. Neuvoston toimintaa keväälle ja vuodelle 2019 on tarpeen suunnitella ja kalenteroida.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Lapsi- ja perheasiain neuvosto päättää 

- merkitä tiedokseen tapahtuneet toimintaympäristön muutokset.
- käydä läpi tiedossa olevat vuoden 2019 kokousajat, tapahtumat ja seminaarit ja koota niistä vuosikellon.