Lapsi- ja perheasiainneuvosto, kokous 28.8.2019

§ 22 Lapsi- ja perheasiainneuvosto 2019 - 2021, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

TUUDno-2019-871

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan lapsi- ja perheasiainneuvosto on kunnanhallituksen nimeämä kunnan ja sen alueella toimivien lasten ja lapsiperheiden asioissa toimivien järjestöjen ja tahojen, lasten vanhempien edustajien sekä viranomaisten yhteistyöelin, jossa on tasapuolisesti edustajia Tuusulan eri alueilta. Hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen lautakunta on pyytänyt esityksiä ehdokkaista Tuusulan kunnan lapsi- ja perheasiainneuvostoon kaudelle 2019-2021. Tuusulan koulujen vanhempainyhdistyksiä, Tuusulassa toimivia lapsi- ja nuorisojärjestöjä, Tuusulan seurakuntaa ja Tuusulan nuorisovaltuustoa on pyydetty lähettämään ehdokkaansa Tuusulan kunnan lapsi- ja perheasiainneuvostoon huhtikuun loppuun mennessä.

 

Ehdotus

Esittelijä

Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Lapsi- ja perheasiainneuvosto

 • tekee ehdotuksen Tuusulan kunnan lapsi- ja perheasiainneuvoston kokoonpanosta kaudelle 2019-2021.

Päätös

Lapsi- ja perheasiainneuvosto ehdottaa Tuusulan kunnan lapsi- ja perheasiainneuvoston kokoonpanoksi kaudelle 2019-2021 seuraavaa.

Tuusulan vanhempainyhdistyksiä oli pyydetty lähettämään ehdokkaansa Tuusulan kunnan lapsi- ja perheasiainneuvostoon.  Yhteensä 7 vanhempainyhdistystä esitti ehdokkaansa, joista lapsi- ja perheasiainneuvosto tekee seuraavan esityksen:

Eeva-Mari Vehkanen, Kellokosken koulun vanhempainyhdistys, varajäsen Mari Vilkman, Kellokosken koulun vanhempainyhdistys              

Mira Lehtinen Kolsan vanhempainyhdistys, varajäsen Mari Vesa, Roinilan päiväkodin vanhempainyhdistys ry

Laura Sauranen, Riihikallion koulun tuki ry, varajäsen Iina Vittaniemi, Kokotuki ry                     

Noora Allenius, Hem och skola i Klemetskog, varajäsen Anette Vihanto Hem och skola i Klemetskog

Tuusulassa toimivia lapsi- ja nuorisojärjestöjä oli myös pyydetty lähettämään ehdokkaansa Tuusulan kunnan lapsi- ja perheasiainneuvostoon.  2 yhdistystä esitti ehdokkaansa, joita lapsi- ja perheasiainneuvosto esittää neuvostoon. 

Johanna Laitinen, MLL:n Jokelan paikallisyhdistys ry, varajäsen Marika Lähdeniemi, MLL:n Jokelan paikallisyhdistys ry

Ninni Vanhanen Kellokosken Alku ry, varajäsen Satu Räsänen Kellokosken Alku ry.

Tuusulan seurakunta on nimennyt lapsi- ja perheasiainneuvostoon seurakunnan edustajaksi Katja Manninen-Abbouchin, varajäseneksi Satu Lintusen.

Tuusulan nuorisovaltuusto on nimennyt lapsi- ja perheasiainneuvostoon edustajiksi Lauri Kauppisen ja Pinja Haapasalon.

 

Valmistelija

Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan lapsi- ja perheasiainneuvosto on kunnanhallituksen nimeämä kunnan ja sen alueella toimivien lasten ja lapsiperheiden asioissa toimivien järjestöjen ja tahojen, lasten vanhempien edustajien sekä viranomaisten yhteistyöelin, jossa on tasapuolisesti edustajia Tuusulan eri alueilta.

Lapsi- ja perheasiainneuvoston toimintasäännön mukaan neuvostoon nimetään kunnanhallituksen toimintakaudeksi yhdeksän (9) jäsentä seuraavasti: 

 • neljä (4) vanhempien edustajaa eri puolilla kuntaa toimivien vanhempainyhdistysten nimeämistä vanhemmista sekä heille varajäsenet.  
 • kaksi (2) edustajaa lapsi- ja nuorisojärjestöjen ehdottamista henkilöistä sekä heille varajäsenet. 
 • yksi (1) Tuusulan seurakunnan nimeämä edustaja sekä hänelle varajäsen. 
 • kaksi (2) Tuusulan nuorisovaltuuston nimeämää edustajaa. 
   

Hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen lautakunta pyysi esityksiä jäsenistä Tuusulan kunnan lapsi- ja perheasiainneuvostoon kaudelle 2019-2021. Esityksiä pyydettiin Tuusulan vanhempainyhdistyksiltä sekä Tuusulassa toimivilta lapsi- ja nuorisojärjestöiltä. Tämän lisäksi Tuusulan seurakuntaa ja Tuusulan nuorisovaltuustoa pyydettiin antamaan esityksensä edustajista Tuusulan kunnan lapsi- ja perheasiainneuvostoon huhtikuun loppuun mennessä. 

Yhteensä seitsemän (7) vanhempainyhdistystä ja kaksi (2) Tuusulassa toimivia lapsi- ja nuorisojärjestöä asetti ehdokkaan neuvoston jäseneksi. Myös Tuusulan seurakunta ja Tuusulan nuorisovaltuusto nimesivät ehdokkaansa.

Lapsi- ja perheasiainneuvosto käsitteli neuvoston tulevaa kokoonpanoa kokouksessaan 9.5. ja teki seuraavan esityksen:

Eeva-Mari Vehkanen, Kellokosken koulun vanhempainyhdistys, varajäsen Mari Vilkman, Kellokosken koulun vanhempainyhdistys               

Mira Lehtinen Kolsan vanhempainyhdistys, varajäsen Mari Vesa, Roinilan päiväkodin vanhempainyhdistys ry 

Laura Sauranen, Riihikallion koulun tuki ry, varajäsen Iina Vittaniemi, Kokotuki ry                      

Noora Allenius, Hem och skola i Klemetskog, varajäsen Anette Vihanto Hem och skola i Klemetskog 

Johanna Laitinen, MLL:n Jokelan paikallisyhdistys ry, varajäsen Marika Lähdeniemi, MLL:n Jokelan paikallisyhdistys ry 

Ninni Vanhanen Kellokosken Alku ry, varajäsen Satu Räsänen Kellokosken Alku ry. 

Katja Manninen-Abbouch Tuusulan seurakunta, varajäsen Satu Lintunen 

Lauri Kauppinen ja Pinja Haapasalo, Tuusulan nuorisovaltuusto 

Ehdotus

Esittelijä

Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

 • esittää kunnanhallitukselle, että lapsi- ja perheasiainneuvostoon nimetään seuraavat edustajat kunnanhallituksen toimikaudeksi 2019-2021:
   

Eeva-Mari Vehkanen, Kellokosken koulun vanhempainyhdistys, varajäsen Mari Vilkman, Kellokosken koulun vanhempainyhdistys               

Mira Lehtinen Kolsan vanhempainyhdistys, varajäsen Mari Vesa, Roinilan päiväkodin vanhempainyhdistys ry 

Laura Sauranen, Riihikallion koulun tuki ry, varajäsen Iina Vittaniemi, Kokotuki ry                      

Noora Allenius, Hem och skola i Klemetskog, varajäsen Anette Vihanto Hem och skola i Klemetskog 

Johanna Laitinen, MLL:n Jokelan paikallisyhdistys ry, varajäsen Marika Lähdeniemi, MLL:n Jokelan paikallisyhdistys ry 

Ninni Vanhanen Kellokosken Alku ry, varajäsen Satu Räsänen Kellokosken Alku ry. 

Katja Manninen-Abbouch Tuusulan seurakunta, varajäsen Satu Lintunen 

Lauri Kauppinen ja Pinja Haapasalo, Tuusulan nuorisovaltuusto 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Tuula Hyttinen, kunnansihteeri, tuula.hyttinen@tuusula.fi

Perustelut

Tasa-arvolain vaatimukset eivät tule sovellettavaksi vaikuttamistoimielinten kuten mm. lapsi- ja perheasiainneuvoston kokoonpanoon. Kokoonpanossa olisi kuitenkin hyvä pyrkiä miesten ja naisten mahdollisimman tasapuoliseen edustukseen.

Toimintasääntöjen mukaan kunnanhallitus nimeää lapsi- ja perheasiainneuvostoon toimikauttaan vastaavaksi ajaksi 9  jäsentä seuraavasti:

 • neljä vanhempien edustajaa eri puolilla kuntaa toimivien vanhempainyhdistysten nimeämistä vanhemmista sekä heille varajäsenet
 • kaksi edustajaa lapsi- ja nuorisojärjestöjen ehdottamista henkilöistä sekä heille varajäsenet
 • yksi Tuusulan seurakunnan nimeämä edustaja sekä hänelle varajäsen
 • kaksi Tuusulan nuorisovaltuuston nimeämää edustajaa sekä heille varajäsenet


Lisäksi kunnanhallitus nimeää lapsi- ja perheasiainneuvostoon puhevaltaisen edustajansa sekä varajäsenen. Lapsi- ja perheasiainneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Neuvoston sihteerinä sekä neuvostojen koordinaattorina toimii Tuusulan kunnan asiantuntija.

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • nimetä lapsi-​ ja perheasiainneuvoston toimikaudeksi 6/2019-5/2021 seuraavasti:

 

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Eeva-Mari Vehkanen Mari Vilkman
Mira Lehtinen Mari Vesa
Laura Sauranen Iina Vittaniemi
Noora Allenius Anette Vihanto
Johanna Laitinen Marika Lähdeniemi
Ninni Vanhanen Satu Räsänen
Katja Manninen-Abbouch Satu Lintunen
Pinja Haapasalo Emil Jacobsson
Lauri Kauppinen Aaro Martelius

 

 • nimetä lapsi- ja perheasiainneuvostoon  kunnanhallituksen edustajan sekä varaedustajan.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

 • nimetä lapsi-​ ja perheasiainneuvoston toimikaudeksi 6/2019-5/2021 seuraavasti:

 

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Eeva-Mari Vehkanen Mari Vilkman
Mira Lehtinen Mari Vesa
Laura Sauranen Iina Vittaniemi
Noora Allenius Anette Vihanto
Johanna Laitinen Marika Lähdeniemi
Ninni Vanhanen Satu Räsänen
Katja Manninen-Abbouch Satu Lintunen
Pinja Haapasalo Emil Jacobsson
Lauri Kauppinen Aaro Martelius

 

 • nimetä lapsi- ja perheasiainneuvostoon  kunnanhallituksen edustajaksi Liisa Palvaksen ja varaedustajaksi Annika Lappalaisen.

Valmistelija

 • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan lapsi- ja perheasiainneuvosto on kunnanhallituksen nimeämä kunnan ja sen alueella toimivien lasten ja lapsiperheiden asioissa
toimivien järjestöjen ja tahojen, lasten vanhempien edustajien sekä viranomaisten yhteistyöelin, jossa on tasapuolisesti edustajia Tuusulan eri alueilta. Lapsi- ja perheasiainneuvosto edistää tuusulalaisten lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin toteutumista ja yhteisöllisyyttä sekä kehittää
olemassa olevia ja uusia palveluja ja toimintoja. Lapsi- ja perheasiainneuvoston toimintaan varataan vuosittain määräraha kunnan talousarviossa.

Neuvoston toimintasäännön mukaan kunnanhallitus nimeää lapsi- ja perheasiainneuvostoon toimikauttaan vastaavaksi ajaksi yhdeksän (9) jäsentä seuraavasti:
- neljä (4) vanhempien edustajaa eri puolilla kuntaa toimivien vanhempainyhdistysten nimeämistä vanhemmista sekä heille varajäsenet
- kaksi (2) edustajaa lapsi- ja nuorisojärjestöjen ehdottamista henkilöistä sekä heille varajäsenet
- yksi (1) Tuusulan seurakunnan nimeämä edustaja sekä hänelle varajäsen
- kaksi (2) Tuusulan nuorisovaltuuston nimeämää edustajaa sekä heille varajäsenet

Kunnanhallitus nimesi 3.6.2019 kokouksessaan lapsi-​ ja perheasiainneuvoston toimikaudeksi 6/2019-5/2021 seuraavasti:

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Eeva-Mari Vehkanen Mari Vilkman
Mira Lehtinen Mari Vesa
Laura Sauranen Iina Vittaniemi
Noora Allenius Anette Vihanto
Johanna Laitinen Marika Lähdeniemi
Ninni Vanhanen Satu Räsänen
Katja Manninen-Abbouch Satu Lintunen
Pinja Haapasalo Emil Jacobsson
Lauri Kauppinen Aaro Martelius

 

Toimintasäännön mukaan kunnanhallitus nimeää lapsi- ja perheasiainneuvostoon puhevaltaisen edustajansa sekä varajäsenen. Kunnanhallitus nimesi lapsi- ja perheasiainneuvostoon kunnanhallituksen edustajaksi Liisa Palvaksen ja varaedustajaksi Annika Lappalaisen.

Lapsi- ja perheasiainneuvoston toimintasäännön nukaan neuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Lapsi- ja perheasiain neuvosto päättää

 • valita keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.