Lapsi- ja perheasiainneuvosto, kokous 21.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Tiedottaminen

Perustelut

Lapsi-​ ja perheasiainneuvosto totesi syksyllä,​ että neuvoston esite tulee päivittää. Esite on tarkoitus toimittaa nähtäville muun muassa päiväkoteihin,​ kerhoihin,​ kouluihin,​ neuvoloihin,​ kirjastoihin ja nuorisotiloihin. Lisäksi neuvostossa on käyty keskustelua neuvoston omien Facebook-​sivujen perustamisesta tunnettavuuden lisäämiseksi ja näkyvyyden parantamiseksi.

Ehdotus

Käsitellään tiedottamiseen liittyviä asioita. Päivitetään lapsi-​ ja perheasiainneuvoston esite.

Päätös

Lapsi- ja perheasiainneuvosto kävi läpi nykyistä esitettä ja teki siihen muokkauksia. Muokkausten perusteella päivitetty esite laitetaan sähköpostitse neuvostolle kommentoitavaksi. Esite pyritään saamaan jakeluun syyskauden alussa.

Lapsi- ja perheasiainneuvosto haluaa perustaa omat Facebook-sivut. Selkeää kannanottoa asian suhteen sote:n toimialan johtoryhmältä tai tulosalueen päälliköltä ei ole saatu, mutta asia pyritään viemään eteenpäin. FB-sivut voisivat sisältää julkaisun jokaisesta kokouksesta ja julkaisuun liitetään linkki kyseisen kokouksen pöytäkirjaan. Pöytäkirjat löytyvät kunnan www-sivuilta, mutta ovat hankalasti löydettävissä. Facebook-sivujen tarkoitus tulee olla sovittu ja selkeästi esillä. Neuvoston tulee myös sopia tarkemmat säännöt mm. FB-sivujen päivittämisestä ja sivujen sisällöstä.