Lapsi- ja perheasiainneuvosto, kokous 21.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen.

Ehdotus

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Joni Norppa ja Mari Vilkman.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Joni Norppa ja Mari Vilkman.