Lapsi- ja perheasiainneuvosto, kokous 17.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Notkopuiston perhekeskuksen ja päiväkodin toiminta

Perustelut

Notkopuiston varhaiskasvatusyksikön johtaja Petteri Mikkola kertoo Notkopuiston päiväkodin ja perhekerhon toiminnasta.

Ehdotus

Lapsi-​ ja perheasiainneuvosto tutustuu Notkopuiston päiväkodin ja perhekeskuksen toimintaan ja tiloihin.

Päätös

Lapsi-​ ja perheasiainneuvosto tutustui Notkopuiston päiväkodin ja perhekeskuksen tiloihin ja yksikön johtaja Petteri Mikkola kertoi Notkopuiston päiväkodin ja perhekeskuksen toiminnasta.