Lapsi- ja perheasiainneuvosto, kokous 17.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Muut asiat

Perustelut

Aloitetta Hyrylän alueen nuorisolle tarjottavan tilan järjestämiseksi ei ole vielä tehty. Aiheeseen palataan uudelleen seuraavassa kokouksessa.

Seuraavassa kokouksessa 21.3.2018 käsitellään tiedottamiseen ja tunnettavuuteen liittyviä asioita; mm. neuvoston esitteen päivittäminen, Facebook sivut. Paikka Torpparin päiväkoti Kellokoskella.