Kuntakehityslautakunta, kokous 14.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Kantanen Marja, määräalan osto kiinteistöstä 858-405-29-0, Rykmentinpuisto

TUUDno-2018-191

Valmistelija

  • Timo Mattila, maankäyttöneuvottelija, timo.mattila@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunta on neuvotellut Marja Kantasen kanssa noin 55 700 m2:n suuruisen määräalan kiinteistöstä 858-405-29-0 ostamisesta kunnalle.

Määräala sijaitsee lainvoimaisen Rykmentinpuiston osayleiskaavan alueella, jossa määräala sijoittuu pääosin työpaikka-alueelle (TP), osin tiiviille asuinalueelle (A-2) ja pieneltä osin katualueelle. Määräala sijaitsee lisäksi lentomeluvyöhykkeellä (m3). Määräala on pääasiassa metsämaata sekä pieneltä osin Läntisen Kannistontien tiealuetta ja siihen liittyvän kevyenliikenteenväylän aluetta.

Määräalalla ei ole asemakaavaa, eikä siihen kohdistu vireillä olevia asemakaavahankkeita.

Kauppahinnaksi on neuvoteltu 278 500 euroa, josta muodostuu yksikköhinnaksi noin 5,0 €/m2.

Hallintosäännön mukaan kuntakehitylautakunnalla on oikeus kiinteän omaisuuden hankkimiseen, jos vastike yksittäisessä kaupassa ei ylitä 500 000 euroa ja jos hankintaa varten on riittävä määräraha. Hankintaa varten on riittävä määräraha.

Lisätiedot: maankäyttöpäällikkö Päivi Hämäläinen 040 314 4557 ja maankäyttöneuvottelija Timo Mattila 040 314 3529

Ehdotus

Esittelijä

  • Asko Honkanen, kuntasuunnittelupäällikkö, asko.honkanen@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää

  • että Tuusulan kunta ostaa Marja Kantaselta 278 500 euron kauppahinnalla ja muutoin liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin noin 55 700 m²:n suuruisen määräalan kiinteistöstä 858-405-29-0 (Kannisto). Määräalan sijainti ja ulottuvuus on merkitty kauppakirjan liitekarttaan.
  • hyväksyä liitteenä olevan kauppakirjan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Marja Kantanen. Tuusulan kunta: taloushallinto/Perämäki ja Alhola, maankäyttö/Tennijärvi ja Kyllönen, maankäytön sähköposti, kaavoituksen sähköposti