Kuntakehityslautakunta, kokous 12.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Kuntakehitysjohtaja
muu päätös:
§ 37 AuraHovi Senioripalvelut Oy/nimeämänsä yhtiön lukuun, kiinteistön 858-2-6007-5 varaaminen, Jokela, 23.05.2019
§ 39 Sopimussakon perimättä jättäminen maanvuokrasopimuksen päättämisen johdosta, Puustellinmetsän asemakaava-alue, 24.05.2019
§ 42 Heikkinen Yhtiöt Oy, suunnitteluvaraus asemakaavan mukaiselle yritystontille 7438-3, Kellokoski, 03.06.2019

Maankäyttöpäällikkö
§ 52 Määräalojen myynti, Hyrylän koulukeskuksen asemakaava-alue, 16.05.2019
§ 53 Katualueen haltuunotto- ja korvaussopimus, Aropellontie, Mikkola, Hyrylä, 17.05.2019
§ 54 Kruunuasunnot Oy, maa-alueen käyttöoikeussopimus, kiinteistö 858-15-9902-4 Varuskunnanaukio, Rykmentinpuisto, 23.05.2019
§ 55 Kiinteistön myynti ja vuokrapäätöksen 25.4.2019 § 44 kumoaminen, Lahelanpelto II, Lahela, 29.05.2019

Ehdotus

Esittelijä

  • Seppo Pietarinen, elinvoimajohtaja, seppo.pietarinen@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää, ettei mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla kuntakehityslautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.