Kuntakehityslautakunta, kokous 12.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Seppo Pietarinen, elinvoimajohtaja, seppo.pietarinen@tuusula.fi

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet

  • Jari Raita ja Jouko RIola.

Päätös

Valittiin tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet

  • Jari Raita ja Vesa Lundberg

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.