Kuntakehityslautakunta, kokous 12.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Muut asiat

Perustelut

Lautakunta keskusteli seuraavista aiheista:

  • Kustannusvaikutusten huomioonottaminen kaavasuunnittelussa.
  • Yhteisistunto kasvu- ja ympäristölautakuntien kesken.

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.