Kuntakehityslautakunta, kokous 12.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Ilmoitusasiat

TUUDno-2018-1684

Perustelut

Kunnanhallituksen päätöksiä:

20.5.2019 § 197: Palkkitien lisääminen kaavoituksen työohjelmaan:

27.5.2019 § 216: Lunastushakemus, kiinteistöt 858-411-4-351 ja 858-411-18-43, Focus-alue, Ruotsinkylä

Maankäyttöpäällikön tonttijakopäätös:

4.6.2019 § 56: Rykmentinpuiston kunnanosa nro 15, tonttijaon laatiminen korttelin 5739 tontille nro 2

Vaasan hallinto-oikeus
Valitus ympäristölupa-asiassa
Päätös 21.5.2019: Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 27.12.2017 myöntänyt Soraliike Erik Winqvist Ky:lle ympäristöluvan kiinteistölle 858-401-4-174 sekä luvan toiminnan aloittamiseen muutoksenhalusta huolimatta 31.12.2019 asti.
Vaadittu ympäristöluvan kumoamista ja tätäntöönpanon kieltämistä, kunnes päätös on saanut lainvoiman.
Hallinto-oikeus hylännyt valituksen.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Seppo Pietarinen, elinvoimajohtaja, seppo.pietarinen@tuusula.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.