Kuntakehityslautakunta, kokous 11.9.2019

§ 111 Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020-2024, Kuntakehityslautakunta

TUUDno-2019-1776

Valmistelija

  • Jussi Rantala, talous- ja asiakaspalvelupäällikkö, jussi.rantala@tuusula.fi

Perustelut

TOIMINTATUOTOT JA - KULUT

Toimintatuotot

Kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan tuloarvio on 4 400 000 €. Maankäytön sopimuskorvausten osuus on 1 850 000€ (vuonna 2019 2 700 000€).

Toimintamenot

Kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan menoarvio on 7 839 000€. Toimintakatteeksi muodostuu täten – 3 439 000€.

Työsuhdemuutoksiet

Asumisen palvelupäällikkö sekä asukassihteeri esitetään siirrettäväksi Elinvoiman, asumisen ja kehittämisen palvelualueelle.

Asuntomessusopimuksen mukaisesti esitetään perustettavaksi Asuntomessut-palveluyksikköön määräaikainen ryhmäkoordinaattorin tehtävä.

Maankäytön palveluyksikköön esitetään perustettavaksi tontti-insinöörin tehtävä sekä maankäyttöavustajan (määräaikainen) tehtävä.

Kehittämisen ja hallinnon palvelualueelle esitetään perustettavan lautakuntien sihteerin tehtävä, rekrytointi toteutetaan sisäisenä siirtona.

Päätösesitys

  • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi kuntakehityslautakunnan ja sen alaisten tulosalueiden talousarvioesityksen vuodelle 2020 sekä taloussuunnitelman vuosille 2020 - 2024 liitteen mukaisesti
  • hyväksyä kuntakehityslautakunnan alaisuudessa olevien tulosyksiköiden alustavat vuoden 2020 käyttösuunnitelmaesitykset, jotka tarkentuvat joulukuussa valtuuston budjettikäsittelyn jälkeen
  • ehdottaa kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi esitetyt työsuhdemuutokset

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Marko Härkönen, kuntakehitysjohtaja, marko.harkonen@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää

  • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi kuntakehityslautakunnan ja sen alaisten tulosalueiden talousarvioesityksen vuodelle 2020 sekä taloussuunnitelman vuosille 2020 - 2024 liitteen mukaisesti
  • hyväksyä kuntakehityslautakunnan alaisuudessa olevien tulosyksiköiden alustavat vuoden 2020 käyttösuunnitelmaesitykset, jotka tarkentuvat joulukuussa valtuuston budjettikäsittelyn jälkeen
  • ehdottaa kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi esitetyt työsuhdemuutokset