Kuntakehityslautakunta, kokous 11.9.2019

§ 112 Osavuosikatsaus II 2019, kuntakehityslautakunta

TUUDno-2019-1749

Valmistelija

  • Jussi Rantala, talous- ja asiakaspalvelupäällikkö, jussi.rantala@tuusula.fi

Perustelut

Toisessa osavuosikatsauksessa raportoidaan vuoden 2019 tavoitteiden toteutumi-sesta elokuun loppuun mennessä, olennaisista tapahtumista, suurimmista poikkeamista sekä arvioidaan tulevaa kehitystä.

Toimialat raportoivat tavoitteistaan ja taloudestaan palvelualuetasolla, jolta osin seuranta viedään kunnanhallitukseen ja valtuustoon tiedoksi. Palveluyksikkötasolla seuranta tapahtuu lautakunnissa.

Kuntakehityslautakunnan alaiset palvelualueet ja -yksiköt ovat:

Elinvoima, asuminen ja kehittäminen

•             Elinkeinopalvelut

•             Hyrylän keskusta

•             Rykmentinpuisto

•             Focus

Kuntasuunnittelu

•             Kaavoitus

•             Maankäyttö

•             Paikkatieto

Rakennusvalvonta

KÄYTTÖTALOUS ajalla 1.1. - 31.8.2019

Vuoden 2019 talousarviossa on kuntakehityslautakunnan toimintatuotoiksi vahvistettu 3 995 000 euroa. Toimintakuluihin on vuodelle 2019 varattu 8 588 125 euroa, jolloin toimintakate on – 4 593 125 euroa.

Toimintatuotoista on toteutunut 1 429 706 euroa (35,7 %). Maankäytön sopimus-korvaukset tuloutetaan vasta loppuvuoden 2019 aikana. Toimintakuluista on toteutunut 3 993 391 euroa (46,5 %).

Maanmyyntituloiksi on vuoden 2019 talousarviossa budjetoitu 9,5 M€. Näiden tulojen ennakoidaan toteutuvan lähellä talousarvion tasoa.

Lisämäärärahaesitykset

Kaavoitusyksikön asiantuntijapalveluihin varatut varat on käytännössä käytetty. Vielä jäljellä olevat varat kuluvat jo tilattuihin kaavatöihin tai näiden selvityksien laadintaan. Loppuvuoden aikana on arvioitu olevan tarvetta jo tilattujen töiden lisäksi teettää mm. Konduktöörinkujan meluselvitys, virkistysreittiselvitys ja on odotettavissa pikaraitiotieselvitykseen liittyviä lisätöitä. Kaavoitus esittää, että sen asiantuntijapalveluiden määrärahaa korotettaisiin 30 000 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Marko Härkönen, kuntakehitysjohtaja, marko.harkonen@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää

•             hyväksyä kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan II osavuosikatsauksen seurannan palveluyksikkötasolla

•             hyväksyä kaavoituksen työohjelman seurannan

•             ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan II osavuosikatsauksen

•             ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi esityksen ehdotetuksi lisämäärärahaksi.