Kuntakehityslautakunta, kokous 11.9.2019

§ 116 Muut asiat