Kuntakehityslautakunta, kokous 11.9.2019

§ 115 Ilmoitusasiat

Perustelut

Julkipanolista 22.8.2019

  • Yleiskaavasuunnittelijan päätökset 21.8.2019

Julkipanolista 22.8.2019

  • Kaavoituspäällikön päätökset 21.8.2019

Kunnanhallituksen päätöksiä 26.8.2019:

5 kpl maankäyttösopimuksia ja esisopimuksia alueiden luovuttamisesta, Häriskivi, Vaunukangas

26.8.2019 § 327: Devoni Oy, asemakaavan muutoshakemus

26.8.2019 § 328: Reppurikuja, kaavamuutoshakemus

Valtuuston päätös:

2.9.2019 § 112: Ydinkeskusta, kortteli 8067, asemakaavan muutos

Helsingin hallinto-oikeus
Asemakaavaa koskeva valitus
Päätös 27.8.2019: Valtuusto päätöksellään 8.10.2018 § 108 hyväksynyt Suutarintien asemakaavan muutosehdotuksen.
Vaadittu päätöksen hylkäämistä. Valitus hylätty