Kunnanhallitus, kokous 9.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 352 Viranhaltijapäätösten otto-oikeus

Perustelut

Kansliapäällikkö
henkilöstöpäätös:
§ 39 Uusimaa-pääkaupunkiseudun tai Helsingin sote-erillisratkaisun seurantaryhmä, ehdokkaiden nimeäminen, 04.09.2019

Pormestari
§ 4 Ystävyyskuntavierailu Venäjän Vidnojen kaupunkiin, 02.09.2019

Talousjohtaja
rahoitus- tai maksuliikennepäätös:
§ 40 Kassalainan nostaminen, 23.08.2019

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää, ettei yllä mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.