Kunnanhallitus, kokous 9.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 344 Närhi Kaija Kaarina, kuolinpesän omaisuuden vastaanottaminen

TUUDno-2019-685

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kirsi Paananen, lakimies, kirsi.paananen@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunnalle on annettu mahdollisuus hakea Valtionkonttorilta Tuusulassa asuneen ja kuolleen Kaija Kaarina Närhen kuolinpesän omaisuutta. Kaija Kaarina Närhi on kuollut Tuusulassa 28.5.2018. Häneltä ei jäänyt perimään oikeutettuja sukulaisia, joten hänen omaisuutensa on mennyt perintökaaren 5 luvun mukaisesti valtiolle. Valtion oikeutta perillisittä kuolleiden kuolinpesiin valvoo Valtiokonttori.

Perillisittä kuolleen henkilön kotikunnalla on oikeus hakea kuolinpesän omaisuutta luovutettavaksi kunnalle. Kuolinpesään kuuluvan kiinteistön sijaintikunta voi hakea kiinteistöä.

Hakemus on pyydetty toimittamaan Valtiokonttoriin 28.5.2019 mennessä. Päätös asiassa voidaan tehdä, kun vuosi on kulunut perinnönjättäjän kuolemasta. Mikäli kunta ei lähetä hakemusta, omaisuus jää valtiolle, ellei sitä luovuteta läheiselle. Hakemuksessa Valtiokonttorille tulee ilmoittaa jokin sosiaalinen tai kulttuuriin liittyvä käyttötarkoitus omaisuudelle. Hakemusta ei tarvitse muuten perustella.

Kuolinpesän omaisuus muodostuu rahavaroista sekä kahdesta Tuusulassa sijaitsevasta kiinteistöstä.

Perukirja ja täydennysperukirja, joista perinnönjättäjän omaisuuden säästö ilmenee, ovat esityslistan liitteinä. Perukirja on salassa pidettävä.

Sivistyksen toimialuetta ja kuntatoimialaa on pyydetty esittämään kohteita, joihin mahdollisesti saatavaa omaisuutta voitaisiin käyttää. Sivistyksen toimialue ja kuntatoimiala ovat yhteisesti esittäneet seuraavat kohteet, joihin mahdollisesti saatavaa omaisuutta voitaisiin käyttää:

Tuusula on kunta, jossa elämästään voi tehdä taidetta #elämisentaidetta ja kulttuuri liikuttaa. Kaikilla tuusulalaisilla tulee kunnan strategian mukaan olla mahdollisuus harrastaa, osallistua ja nauttia taiteesta, kulttuurista ja liikunnasta varallisuudesta riippumatta. Kaikilla on oikeus käydä esityksissä, konserteissa, teatterissa tai vaikkapa uimassa, vaikka oma taloudellinen tilanne olisikin hyvin tiukka. Tuusulan kunta haluaa vahvistaa tuusulalaisten hyvinvointia ja mahdollistaa heikossa taloudellisessa asemassa olevien asukkaiden pääsyn taiteen, kulttuurin ja liikunnan pariin iästä ja asuinpaikasta riippumatta.

Esitämme, että Kaija Kaarina Närhen perintö käytettäisiin #kulttuuriakaikille tarjoavan Kaiku-kortin käyttöönottoon Tuusulassa sekä tiukassa taloudellisessa asemassa olevien perheiden lasten harrastustoiminnan tukemiseen.

Kaiku-kortti antaa heikossa taloudellisessa asemassa oleville kuntalaisille mahdollisuuden nauttia, harrastaa ja osallistua kulttuuri- ja liikuntatoimintaan maksutta. Kulttuuria kaikille -palvelun ja Kaiku-kortin taustalla on Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry, jonka jäseninä on kuusitoista kulttuurialan kattojärjestöä. Kaiku-kortti on käytössä jo yli 10 kunnassa.

Kaiku-kortti on henkilökohtainen ja käyttäjälle maksuton. Kaiku-kortin saa, jos on 16 vuotta täyttänyt, ja on taloudellisesti tiukassa tilanteessa. Alle 16-vuotiaille lapsille, jotka kuuluvat Kaiku-kortin haltijan perheeseen, voi hankkia maksuttomia pääsylippuja silloin, kun he osallistuvat tapahtumiin yhdessä kortinhaltijan kanssa. Kaiku-kortilla voi hankkia maksuttomia pääsylippuja Kaiku-kortti-verkostossa mukana olevaan kulttuuri- ja liikuntatarjontaan.

Tuusulassa nähdään tärkeänä tukea tiukassa taloudellisessa asemassa olevien perheiden lasten harrastustoimintaa ja harrastamisen edellytyksiä halutaan parantaa. Tavoitteena on ottaa käyttöön Tuusulan kunnan oma, nuorille suunnattu kulttuurikortti, K9-kortti ja Kaiku-korttia vastaava ikärajaton kortti, jolla lapset ja nuoret saavat hankittua kulttuuri- ja liikuntapalveluja. Kortilla voi saada vapaaoppilaspaikkoja taiteen perusopetukseen tai sillä voidaan tukea liikuntaharrastuksia.

Tuusula on laaja kunta, joka kulttuuripalvelut sijoittuvat pääasiassa Etelä-Tuusulaan. Tavoitteena on tukea ohjelmaan osallistuvien tuusulalaisten harrastusmatkoja sekä matkoja Kaiku-korttikohteisiin.

Palvelun tarjoajiksi tulee kunnallisten toimijoiden (museot, uimahalli) lisäksi mm. paikalliset kesäteatterit, festivaalit, taiteen perusopetusta ja kulttuuritapahtumia tarjoavat laitokset ja järjestöt. 

Kaiku-kortin ja lasten harrastustoiminnan tukemisen kustannukset

Palvelujen suunnitteluun ja jalkauttamiseen palkataan työntekijä neljäksi kuukaudeksi. Tältä osin kustannukset ovat 13.000 euroa.

Kunnassa taataan korttien (Kaiku ja K9) käyttö viiden vuoden ajan (170 hlö x 60 käytettyjen palveluiden keskihinta vuosittain: 10.200 euroa x 5). Kustannus tältä osin on 51.000 euroa.

Painotuotteiden ja markkinoinnin kustannuksiin varataan 5.000 euroa.

Vapaaoppilaspaikkoihin ja vuosimaksuihin varataan viidelle vuodelle 10.000 euroa.

Saavutettavuuden takaamiseen varataan 10.000 euroa.

Muihin kuluihin varataan 5.100 euroa.

Lisätiedot:
Kulttuuri- ja museotoimenjohtaja Ulla Kinnunen, p.+358403143456
Kehittämispäällikkö Heidi Hagman, p. +358403143052

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • hakea Valtiokonttorilta Kaija Kaarina Närhen kuolinpesän omaisuutta mukaan lukien kiinteistöt luovutettavaksi Tuusulan kunnalle käytettäväksi sivistyksen toimialueen ja kuntatoimialan esittämiin käyttötarkoituksiin. Tarkoitus on tukea heikossa taloudellisessa asemassa olevien kuntalaisten mahdollisuutta harrastaa ja osallistua kulttuuri- ja liikuntatoimintaan lahjoittamalla ns. Kaiku-kortteja
  • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Kirsi Paananen, lakimies, kirsi.paananen@tuusula.fi

Perustelut

Valtiokonttori on 20.8.2019 päättänyt luovuttaa Tuusulan kunnalle Kaija Kaarina Närhen kuolinpesään kuuluvan omaisuuden. Omaisuus luovutetaan Tuusulan kunnalle seuraavin ehdoin:

  • kunta vastaa pesän veloista ja maksuista
  • kunta käyttää omaisuuden tiukassa taloudellisessa tilanteessa olevien perheiden lasten harrastustoiminnan ja harrastamisen edellytyksiä tukevan Kaiku-kortin käyttöönottoon
  • jos ilmaantuu perimään oikeutettu sukulainen tai testamentin saaja, kunta luovuttaa omaisuuden tälle.


Kunnanhallitus päättää omaisuuden vastaanottamisesta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • ottaa Närhen omaisuuden vastaan sitoutuen Valtiokonttorin luovutukselle asettamiin ehtoihin
  • käyttää varat tiukassa taloudellisessa tilanteessa olevien perheiden lasten harrastustoiminnan ja harrastamisen edellytyksiä tukevan Kaiku-kortin käyttöönottoon.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

AA Jyrki Nurmi / Asianajotoimisto Nurmi Oy, talouden ohjaus, Heidi Hagman, Ulla Kinnunen

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.