Kunnanhallitus, kokous 9.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 341 Jokelan Tekonurmi Oy, yhtiön purkaminen vapaaehtoisen selvitystilamenettelyn kautta

TUUDno-2019-1628

Valmistelija

  • Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Perustelut

Jokelan Tekonurmi Oy ("yhtiö") on kunnan omistama yhtiö, jonka toimialana on jalkapallokenttien ja niillä käytettävien laitteiden ja rakenteiden rakentaminen, omistaminen ja hallinta ja kenttävuorojen myynti ja markkinointi, mainosten myynti sekä tapahtumien järjestäminen, myynti ja markkinointi. Yhtiö voi sen yhtiöjärjestyksen mukaan myös omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita, mutta ei harjoittaa arvopaperikauppaa.

Yhtiön vähäinen liiketoiminta huomioiden on tarkoituksenmukaista, että yhtiö puretaan vapaaehtoisen selvitystilamenettelyn kautta ja sen toiminnot sulautetaan kuntaan. Yhtiön nykyinen toiminta voidaan yhtiön purkamisen jälkeen yhdistää osaksi Tuusulan kunnan vapaa-aikapalveluita.

Jokelan Tekonurmi Oy:n ovat omistaneet Tuusulan kunta (A-osakesarja, 51 kappaletta, nro:t 1-51) ja Voimistelu- ja Urheiluseura Jokelan Kisa ry (A -osakesarja 49 kappaletta, nro:t 52-100 ja B-osakesarja 1500 kappaletta, nro:t 1-1500). Jokelan Kisa ry on päättänyt myydä Tuusulan kunnalle omistamansa osakkeet, 49 kappaletta A-osakesarjan osakkeita, nro:t 52-100 ja 1500 kappaletta B-osakesarjan osakkeita, nro:t 1-1500. Osakkeista maksettava kauppahinta olisi yksi euro. Hallintosäännön toimivaltuuksien mukaan kansliapäällikkö päättää ko. osakekaupasta.

Osakkeiden kauppakirja on tarkoitus allekirjoittaa syyskuussa 2019. Kaupan jälkeen Tuusulan kunta omistaisi 100 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.  

Kunnan konsernijaosto totesi kokouksessaan 4.2.2019 omistajapoliittisena ohjeenaan, että toimenpiteet Jokelan Tekonurmi Oy:n sulauttamiseksi kunnan toimintoihin voidaan aloittaa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • antaa omistajaohjauksena edustajilleen yhtiökokouksessa ohjeen, jonka mukaan Jokelan Tekonurmi Oy puretaan vapaaehtoisen selvitystilamenettelyn kautta, ja että yhtiökokous valitsee selvitysmenettelyä hoitamaan selvitysmiehen ja hänelle tarvittaessa varahenkilön
  • että tilintarkastettu lopputilitys ja kertomus selvitystilamenettelystä tuodaan kunnanhallituksen tiedoksi tilintarkastuksen jälkeen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

talousjohtaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.