Kunnanhallitus, kokous 9.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 346 Elinvoimajohtajan viran haettavaksi julistaminen

TUUDno-2019-1656

Valmistelija

  • Tanja Rontu-Hokkanen, vs. henkilöstöjohtaja, tanja.rontu-hokkanen@tuusula.fi

Perustelut

Valtuusto on perustanut päätöksellään § 88/3.9.2018 elinvoimajohtajan viran. Elinvoimajohtaja johtaa elinvoimapalvelut-yksikköä kasvu- ja ympäristö toimialueella. Elinvoimajohtajaksi kansliapäällikön päätöksellä 12.12.2018 valittu Seppo Pietarinen irtisanoutui ja hänen työsuhteensa päättyi 31.7.2019

Tuusulan kunnan hallintosäännön 3 luvun § 18 mukaisesti palvelualuepäällikkö vastaa palvelualueen toiminnasta ja taloudesta sekä johtaa ja kehittää toimintaa toimialuejohtajan alaisuudessa.

Tuusulan kunnan hallintosäännön 6 luvun 36 §:n mukaan, toimivalta henkilöstöasioissa, kunnanhallitus valitsee palvelualuepäälliköt. Kunnanhallitus päättää hallintosäännön mukaan elinvoimajohtajan viran haettavaksi julistamisesta. Viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä elinkeinoelämän ja maankäytön tuntemus. Tehtävän palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virkaehto- ja työehtosopimuksen mukaan. Hakija voi esittää palkkatoivomuksensa.

Tuomo Sipilä toimii vs. elinvoimajohtajana määräaikaisena viransijaisena 1.8.2019 alkaen 31.12.2019 saakka.

Viranhaun käytännönjärjestelyistä vastaa henkilöstöpalvelut. Valintaprosessissa käytetään suorahakupalveluihin erikoistunutta asiantuntijaorganisaatiota, jonka henkilöstöpalvelut on kilpailuttanut.

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • julistaa elinvoimajohtajan viran haettavaksi, siten että se täytetään 1.1.2020 lukien tai sopimuksen mukaan
  • nimetä haastatteluryhmään valtuuston puheenjohtaja Lepojärven, pormestari Lindbergin, apulaispormestari Mäki-Kuhnan, apulaispormestari Salosen sekä kansliapäällikkö Lipastin, kuntakehitysjohtaja Härkösen ja vs. henkilöstöjohtaja Rontu-Hokkasen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

henkilöstöpalvelut, asianosaiset

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.