Kunnanhallitus, kokous 9.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 343 AV-laitteiden hankinta, liittyminen KLKH157 Esitystekniikka palveluineen -puitesopimukseen

TUUDno-2019-1772

Valmistelija

  • Niko Kinnunen, tietohallintopäällikkö, niko.kinnunen@tuusula.fi

Perustelut

Tuusula on hankkinut AV-laitteet sekä niihin liittyvät asennus- ja huoltopalvelut 10.2.2016 alkaen KL Kuntahankinnat Oy:n (Kuntahankinnat) puitesopimuksella, jonka sopimustoimittaja on ollut Lyreco Finland Oy (Lyreco). Tämä puitesopimus päättyi 15.6.2019. Kuntahankinnat kilpailutti AV-laitteet palveluineen uudestaan vuonna 2019 ja solmi väliaikaisen puitesopimuksen 'KLKH 157 Esitystekniikka' 30.8.2019 Lyrecon ja Dustin Finland Oy:n (Dustin) kanssa. Sopimus on väliaikainen johtuen hankintapäätöksestä tehdystä valituksesta markkinaoikeuteen. Mikäli markkinaoikeuden päätös asiassa on Kuntahankinnoille positiivinen, sopimus tulee voimaan määräaikaisena ja on voimassa 2+2 vuotta. Tuusulan kunta on ilmaissut Kuntahankinnoille kiinnostuksensa kilpailutukseen 27.3.2019 ja kunta voi näin ollen halutessaan liittyä uuteen puitesopimukseen. Tuusulan kunnan vuotuiset AV-laitehankinnat ovat olleet vuosina 2016-2019 noin 300 000 euroa (ALV0). Erityisesti opetuksen AV-laitehankinnat ovat olleet melko voimakkaassa kasvussa.

Uusi puitesopimus poikkeaa edellisestä siten, että sopimustoimittajia on kaksi ja sopimuksessa noudatetaan kevennetyn kilpailutuksen mallia. Sopimustoimittajista Lyreco on etusijajärjestyksessä ensimmäinen ja Dustin toinen. Hankittaessa ainoastaan kilpailutuksessa määritettyjä vertailutuotteita ja samalla yksittäisen hankinnan jäädessä alle 60.000 euroon (ALV0), voidaan AV-laitteet sekä niihin liittyvät palvelut ja tarvikkeet tilata etusijajärjestyksessä sopimustoimittajilta. Muissa tapauksissa hankinnat edellyttävät uudessa puitesopimuksessa aina kevennettyä kilpailutusta, johon Kuntahankinnat antaa kunnille apua ja muun muassa kilpailutusmateriaalipohjia. Kevennetyn kilpailutuksen perusteella asiakas tekee toimittajan kanssa asiakaskohtaisen sopimuksen. Kevennetty kilpailutus on mahdollista tehdä erikseen jokaiselle yksittäiselle hankinnalle tai haluttaessa kevennetty kilpailutus voidaan tehdä koko sopimuskaudelle, jolloin asiakaskohtaisella sopimuksella voidaan hankkia AV-laitteet, niihin liittyvät palvelut ja tarvikkeet aina yhdeltä sopimustoimittajalta ilman tilauskohtaista kilpailutusta. Uudessa puitesopimuksessa on mahdollisuus hankkia AV-laitteet myös kokonaispalveluna.

Tuusula on selvittänyt eri vaihtoehtoja AV-laitteiden hankinnalle. Kuntien Tieralla on Tiera Verkkokauppapalvelu, josta olisi mahdollista hankkia myös AV-laitteita Atea Finland Oy:ltä. Tuusula ei ole toistaiseksi Tiera Verkkokauppapalvelun asiakas vaan on tehnyt kaikki IT-laitehankinnat Kuntahankintojen puitesopimusten kautta. Tuusulan tekemien selvitysten mukaan Kuntahankintojen puitesopimuksilla IT-laitteiden hankintahinnat ovat pääsääntöisesti olleet kilpailukykyisempiä Tiera Verkkokaupan hintoihin verrattuna. Tiera Verkkokauppapalvelu on lisäksi useita kertoja jouduttu kilpailuttamaan Tieran toimesta uudestaan ja nytkin Tieran viimeisestä hankintapäätöksestä on valitettu markkinaoikeuteen. Tiera Verkkokauppapalvelun viimeiseenkin kilpailutukseen liittyy merkittävä riski siitä, että palvelu joudutaan jälleen kilpailuttamaan uudestaan. Jatkuvuuden ja kustannusten kannalta Kuntahankintojen puitesopimukset ovat edelleen aiempien kokemusten perusteella turvallisempi ja kilpailukykyisempi vaihtoehto myös AV-laitehankinnoissa.

Tuusulan kunnalle ei ole saatavissa lisäetua omalla kilpailutuksella.

Hallintosäännön toimivaltasäännösten mukaan kunnanhallitus päättää hankinnoista, joiden arvo ylittää 200.000 euroa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • liittyä Kuntahankintojen määräaikaiseen puitesopimukseen ’KLKH 157 Esitystekniikka’
  • että Tuusula hankkii AV-laitteet sekä niihin liittyvät palvelut ja tarvikkeet uudella puitesopimuksella
  • valtuuttaa talousjohtajan allekirjoittamaan sitoumuksen KLKH157-puitesopimukseen liittymisestä sekä tulevan asiakaskohtaisen sopimuksen 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

KL Kuntahankinnat, tietohallintopäällikkö, talousjohtaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.