Kunnanhallitus, kokous 6.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 187 Viranhaltijapäätösten otto-oikeus

Perustelut

Talousjohtaja
rahoitus- tai maksuliikennepäätös:
§ 17 Kassalainan nostaminen, 29.04.2019

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää, ettei yllä mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.