Kunnanhallitus, kokous 6.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 183 Palkkitien lisääminen kaavoituksen työohjelmaan

TUUDno-2017-1016

Valmistelija

  • Vilma Karjalainen, kaavasuunnittelija, vilma.karjalainen@tuusula.fi

Perustelut

Palkkila Oy:lla on 31.5.2019 asti suunnitteluvaraus kiinteistön 858-401-5-448 osaan, joka sijoittuu Palkkitien työpaikka-alueen kaakkoispuolelle, Palkkikujan päähän. Alue on kunnan omistuksessa olevaa metsäaluetta. Sulan osayleiskaavassa työpaikka-alue on TP-1 merkinnällä osoitettu jatkuvaksi laajemmin kaakkoon, kuin nykyinen toteutunut maankäyttö. Hankkeen tavoitteena on laajentaa työpaikka-aluetta osayleiskaavan mukaisesti. Palkkila Oy on laatinut alueelle käyttösuunnitelman, joka toimisi kaavatyön pohjana.

Kaavatyötä on valmisteltu alustavasti ja ympäröiviltä kiinteistöiltä on tullut yhteydenottoja kaavamuutostarpeista. Hankkeet on hyvä yhdistää yhdeksi kaavaksi. Kaavaan voidaan ottaa mukaan myös Palkkitie, jonka kohdalle on yleiskaava 2040-ehdotuksessa osoitettu yhteys Sulasta Rykmentinpuistoon.

Kunnan strategian mukaisesti kaikki yrityshankkeet ovat kaavoituksen kärkihankkeita.

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • lisätä Palkkitien asemakaavan ja asemakaavan muutoksen kaavoituksen työohjelmaan kärkihankkeeksi.

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.