Kunnanhallitus, kokous 6.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 190 Muut asiat

Perustelut

Voisiko tehdä jotain Urheilukeskuksen rajulle moporallille, esim hidasteet.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.