Kunnanhallitus, kokous 5.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Virtanen Jukka, Riihikallion kehittämisverkoston puheenjohtajan tehtävästä eroaminen

TUUDno-2018-170

Valmistelija

  • Tuula Hyttinen, kunnansihteeri, tuula.hyttinen@tuusula.fi

Perustelut

Kunnanhallitus § 311  12.6.2017
Kunnanhallitus § 338   21.6.2017

Khall § 311/12.6.2017 
Hallintosäännön 13 §:n mukaan kunnassa on lähidemokratian, kuntalaisten osallistamisen ja asiakaslähtöisyyden kehittämistä varten alueellisia kehittämisverkostoja, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus.

Tuusulassa otetaan käyttöön 1.6.2017 voimaan tulleen hallintosäännön myötä alueelliset kehittämisverkostot sekä niiden toimintaa täydentämään teemaverkostot ja elinkeinoverkosto. Kunnanhallitus päätti 22.5. kokouksessaan niiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä.

Alueellisia kehittämisverkostoja perustetaan viisi (5). Etelä-Tuusulaan perustetaan kolme verkostoa: Hyrylä, Riihikallio ja Lahela. Lisäksi perustetaan omat kehittämisverkostot Jokelaan ja Kellokoskelle.

Kehittämisverkostoihin kootaan kunnanhallituksen toimikaudekseen nimeämä enintään 7 hengen ydintiimi. Ydintiimin jäseniltä odotetaan aktiivisuutta sekä sitoutumista verkostojen toimintaan ja alueen kehittämiseen. Ydintiimin tehtäviin kuuluu varmistaa kunnan strategian linjausten toteutuminen verkoston työskentelyssä, aktivoida verkostoa, osallistua itse sen toimintaan, projekteihin ja toteutuksiin, tukea projektien toteuttajia sekä yhteisömanageria tämän työssä sekä priorisoida rahoitettavat projektit/toteutukset/tapahtumat.

Toimielintä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Tasa-arvolain 4a §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Lisätiedot: kehittämispäällikkö Heidi Hagman, 040 314 3052

Ehdotus / Kap  
Kunnanhallitus päättää nimetä

-  Jokelan kehittämisverkoston jäsenet (enintään 7 jäsentä)

- Kellokosken kehittämisverkoston jäsenet (enintään 7 jäsentä)

- Hyrylän kehittämisverkoston jäsenet (enintään 7 jäsentä)

- Riihikallion kehittämisverkoston jäsenet (enintään 7 jäsentä)

- Lahelan kehittämisverkoston jäsenet (enintään 7 jäsentä).

Päätös 
Kunnanhallitus päätti

- nimetä Jokelan kehittämisverkoston jäseniksi:

Tapani Miettinen pj, Kirsi Viitanen vpj, Jori Enroth, Antti Honkonen, Seppo Häyrinen, Leena Jokinen ja Marika Lähdeniemi

-  nimetä Kellokosken kehittämisverkoston jäseniksi:

Kyösti Lehtonen pj, Liisa Palvas vpj, Jukka Klint, Juha Lampi, Maritta Mitronen, Heli Udd ja Veijo Viiru

-  nimetä Hyrylän kehittämisverkoston jäseniksi:

Lars Winqvist pj, Erja Isomäki vpj, Aki Aaltonen, Timo Huhtaluoma, Leena Joensuu, Mari Korhonen ja Ilmari Sjöblom

-  nimetä Riihikallion kehittämisverkoston jäseniksi:

Jukka Virtanen pj, Markus Meckelborg vpj, Heidi Farén, Annina Nuutinen, Mari Laaksonen ja Sanna Tuhkunen. Kokoonpanoa täydennetään vielä yhdellä jäsenellä seuraavassa kokouksessa

-  nimetä Lahelan kehittämisverkoston jäseniksi:

Jari Anttalainen pj, Tarja Hartman vpj, Harri Jussila, Taina Ketvel, Tarja Rantanen, Pekka Ruotsalainen ja Elina Väänänen.

__________

Khall § 338/21.6.2017

Ehdotus /  Kap 
Kunnanhallitus päättää

-  nimetä jäsenen Riihikallion kehittämisverkostoon.

Päätös 
Kunnanhallitus päätti

-  nimetä jäseneksi Riihikallion kehittämisverkostoon Lauri Ailion.

___________

Kunnanhallitus 5.2.2018

Riihikallion kehittämisverkoston puheenjohtaja Jukka Virtanen on pyytänyt eroa puheenjohtajan tehtävästä. Hän ilmoittaa voivansa jatkaa jäsenenä, mutta ei puheenjohtajana.

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • myöntää Jukka Virtaselle eron Riihikallion kehittämisverkoston puheenjohtajan tehtävästä
  • valita jo aiemmin jäseniksi valituista kehittämisverkostolle puheenjohtajan.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

  • myöntää Jukka Virtaselle eron Riihikallion kehittämisverkoston puheenjohtajan tehtävästä
  • valita kehittämisverkoston puheenjohtajaksi Anniina Nuutisen.

Tiedoksi

Virtanen, valittu, yhteisömanageri, henkilöstöasiantuntija