Kunnanhallitus, kokous 5.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Nuorisovaltuuston asettaminen toimikaudelle 1.1. - 31.12.2018

TUUDno-2018-193

Valmistelija

  • Satu Grenfors, hallintosihteeri, satu.grenfors@tuusula.fi

Perustelut

Kuntalain 5. luvun 26 §:n mukaan nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä (nuorisovaltuusto) ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.

Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen,opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa.

Hallintosäännön 12 §:n mukaan kunnassa on nuorisovaltuusto, ikäihmisten neuvosto, vammaisneuvosto sekä lapsi- ja perheasianneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus.

Tuusulan kunnan nuorisovaltuuston toimintasäännön mukaan nuorisovaltuuston toimikausi kestää vuoden kerrallaan, mutta nuorisovaltuutetut valitaan vuosittain kahden vuoden toimikaudeksi siten, että 8 parillisena vuonna valittua ovat erovuorossa seuraavana parillisena vaalivuotena ja 8 parittomana vuonna valittua ovat erovuorossa seuraavana parittomana vaalivuotena. 

Nuorisovaltuusto suoritti 28.11.2017 vaalit vaalikaudelle 1.1. - 31.12.2018.

Toimintasäännön mukaan nuorisovaltuustoon kuuluu kuusitoista (16) jäsentä. Puheenjohtaja valitaan valtuustokauden järjestäytymiskokouksessa. Valtuustokauden 2018 järjestäytymiskokous pidettiin 20.1.2018. Nuorisovaltuusto valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Aino Mielon ja varapuheenjohtajaksi Urho Läärän.

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • asettaa nuorisovaltuuston toimikaudelle 1.1. - 31.12.2018
  • nimetä jäsenet 28.11.2017 kouluilla suoritettujen vaalien tulosten mukaan seuraavasti: Riku Tuominen, Urho Läärä, Leevi Virtanen, Elsa Mikkola, Aino Mielo, Unna Wallasvaara, Aatos Kärki, Moona Harmanen, Arnold Korven-Korpinen, Jussi Simola, Philippe Bustamante, Aaro Martelius, Lauri Kauppinen, Ronja Kalenius, Emil Jacobsson, Jesse Ojalehto
  • todeta, että puheenjohtajana toimii Aino Mielo ja varapuheenjohtajana Urho Läärä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

nuorisovaltuusto/Aino Mielo, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta