Kunnanhallitus, kokous 5.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Kiljavan sairaala Oy:n jakautumissuunnitelma

TUUDno-2017-525

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Perustelut

Kiljavan Sairaala Oy:n kokonaisjakautumiseen liittyen, pyydetään jakautumisessa perustettavien  yhtiöiden (”uusi” Kiljavan Sairaala Oy ja Kiljavanrinteen Kiinteistöt Oy) osakassopimusten luonnoksiin omistajien kommentteja 5.12.2017 mennessä. Liitteenä osakassopimusluonnosten ohella jakautumissuunnitelman hyväksymisen yhteydessä laaditut yhtiöjärjestykset (”uusi” Kiljavan Sairaala Oy ja Kiljavanrinteen Kiinteistöt Oy).

Kiljavan Sairaala Oy:n hallitus käsittelee osakassopimuksia kokouksessaan 19.12.2017 ja antaa tämän jälkeen omistajille esityksen yhtiöiden hallinnon järjestämisestä.

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Konsernijaosto päättää

  • merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Perustelut

Kiljavan Sairaala Oy:n kokonaisjakautuminen tapahtuu 31.12.2017. Yhtiön hallitus on syksyn 2017 kokouksissaan valmistellut jakautumisessa perustettavien yhtiöiden osakassopimukset. Sopimuksissa on huomioitu omistajien 15.12.2017 mennessä antamat kommentit. Liitteenä on "uusi" Kiljavan Sairaala Oy:n ja Kiljavanrinteen Kiinteistöt Oy:n osakassopimukset.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Kiljavan Sairaala Oy:n jakautumisessa perustettavien "uusi" Kiljavan Sairaala Oy:n ja Kiljavanrinteen Kiinteistöt Oy:n hallitukseen kuuluvat seuraavat henkilöt:

HUS-kuntayhtymä, Asko Saari

Hyvinkää, Jyrki Mattila, varapuheenjohtaja

Hyvinkää, Krista Silfverberg

Järvenpää, Erkki Kukkonen

Järvenpää, Tiina Salminen

Mäntsälä, Kalevi Heinonen, puheenjohtaja

Nurmijärvi, Kimmo Behm

Nurmijärvi, Johannes Haapalainen

Tuusula, Aarno Järvinen

Tuusula, Lilli Salmi.

Jakautumisessa perustettavien yhtiöiden toimitusjohtajana toimii Päivi Flinkman (Kiljavan Sairaala Oy:n hallituksen päätös 24.10.2017).

Jakautumisessa perustettavien yhtiöiden hallinnon järjestämisestä Kiljavan Sairaala Oy:n hallitus toteaa, että osakassopimuksessa sovitun lisäksi "uusi" Kiljavan Sairaala Oy noudattaa Kiljavan Sairaala Oy:n hallituksen hyväksymää, 1.1.2017 voimaan tullutta hallintosääntöä. Kiljavanrinteen Kiinteistöt Oy:n hallinnon osalta todetaan, että sairaalayhtiö ja kiinteistöyhtiö toimivat läheisessä yhteistyössä, toiminnallisena kokonaisuutena ja yhteisen johdon alaisena, kunnes omistajat linjaavat kiinteistöyhtiön tulevan toiminnan tavoitteet ja mahdolliset uudet omistusosuudet.

Kiljavan Sairaala Oy:n hallitus pyytää omistajia hyväksymään ja allekirjoittamaan jakautumisessa perustettavien yhtiöiden osakassopimukset sekä hyväksymään yhtiöiden hallinnon järjestämisen.

Ehdotus

Esittelijä

Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Konsernijaosto päättää

  • ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus hyväksyy jakautumisessa perustettavien ”uusi” Kiljavan Sairaala Oy:n ja Kiljavanrinteen Kiinteistöt Oy:n osakassopimukset sekä yhtiöiden hallinnon järjestämisen Kiljavan Sairaala Oy:n hallituksen esityksen mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä jakautumisessa perustettavien ”uusi” Kiljavan Sairaala Oy:n ja Kiljavanrinteen Kiinteistöt Oy:n osakassopimukset sekä yhtiöiden hallinnon järjestämisen Kiljavan Sairaala Oy:n hallituksen esityksen mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lilli Salmi poistui esteellisenä (yhteisöjäävi Kiljavan Sairaala Oy:n hallituksen jäsenenä) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Tiedoksi

talousjohtaja/toimenpiteet