Kunnanhallitus, kokous 5.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Ateria- ja elintarvikekuljetukset, hankintapäätöksen korjaaminen

TUUDno-2017-858

Valmistelija

  • Mia Kontio-Kaskikallio, lakimies, mia.kontio-kaskikallio@tuusula.fi

Perustelut

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Päätös

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Tiedoksi

Salassapidettävät tiedot poistettu.