Kunnanhallitus, kokous 4.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Viranhaltijapäätösten otto-oikeus

Perustelut

Kansliapäällikkö
avustuspäätös:
§ 7 Avustus vuodelle 2019, Sotainvalidien Veljesliiton Uudenmaan piirin jaosto, 30.01.2019
henkilöstöpäätös:
§ 3 Organisaation uudistaminen, toimialueiden väliset henkilöstösiirrot, 22.01.2019
§ 4 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan esittelijä, 22.01.2019
§ 5 Osallisuuskoordinaattorin valinta, 30.01.2019

Talousjohtaja
§ 3 Yhteiset palvelut, palveluyksiköiden ja palveluyksiköiden esimiesten nimeäminen 1.1.2019 lukien, 25.01.2019
rahoitus- tai maksuliikennepäätös:
§ 2 Kassalainan nostaminen, 23.01.2019
§ 4 Kassalainan nostaminen, 30.01.2019

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää, ettei yllä mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.