Kunnanhallitus, kokous 4.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Toimielinten pöytäkirjojen otto-oikeus

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää, ettei alla mainituissa toimielinten pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi:

  • tekninen lautakunta 22.1.2019    
  • kuntakehityslautakunta 23.1.2019
  • vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 24.1.2019         
  • Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 15.1.2019
    (otto-oikeuden osalta hallintosäännön 16 §:n 3 momentin mukainen rajoitus)    

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.