Kunnanhallitus, kokous 4.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet

Johanna Sipiläinen ja Sami Tamminen.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Outi Huusko ja Kari Friman.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.