Kunnanhallitus, kokous 4.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Nuorisovaltuuston asettaminen toimikaudelle 1.1. - 31.12.2019

TUUDno-2018-1695

Valmistelija

  • Satu Grenfors, hallintosihteeri, satu.grenfors@tuusula.fi

Perustelut

Kuntalain 5. luvun 26 §:n mukaan nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä (nuorisovaltuusto) ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.

Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen,opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa.

Hallintosäännön 12 §:n mukaan kunnassa on nuorisovaltuusto, ikäihmisten neuvosto, vammaisneuvosto sekä lapsi- ja perheasianneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus.

Tuusulan kunnan nuorisovaltuuston toimintasäännön mukaan nuorisovaltuutetut valitaan vuosittain kahden vuoden toimikaudeksi. Joka vuosi valitaan 8 uutta nuorisovaltuutettua. Edellisen vuoden vaaleissa valitut nuorisovaltuutetut jatkavat jäseninä vielä nuorisovaltuuston seuraavan toimikauden.

Nuorisovaltuusto suoritti 27.11.2018 vaalit toimikaudelle 1.1. - 31.12.2019.

Toimintasäännön mukaan nuorisovaltuustoon kuuluu kuusitoista (16) jäsentä. Puheenjohtaja valitaan valtuustokauden järjestäytymiskokouksessa. Valtuustokauden 2019 järjestäytymiskokous pidettiin 19.1.2019. Nuorisovaltuusto valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Aino Mielon ja varapuheenjohtajaksi Elsa Mikkolan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • asettaa nuorisovaltuuston toimikaudelle 1.1. - 31.12.2019
  • nimetä jäsenet 27.11.2018 kouluilla suoritettujen vaalien tulosten mukaan valitut sekä edellisen kauden jatkavat seuraavasti: Eemi Vaherlehto, Juho Käki, Pinja Haapasalo, Rasmus Salento, Tuure Pelkonen, Leevi Virtanen, Aino Mielo, Aatos Kärki, Urho Läärä, Elsa Mikkola, Philippe Bustamante, Aaro Martelius, Lauri Kauppinen, Ronja Kalenius, Emil Jacobsson, Jesse Ojalehto
  • todeta, että puheenjohtajana toimii Aino Mielo ja varapuheenjohtajana Elsa Mikkola.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

nuorisovaltuusto, sivistys

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.