Kunnanhallitus, kokous 4.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Muut asiat

Perustelut

Korjausrakentamisen laadun valvonta (korjauksista huolimatta sisäilmaongelmat esim. Paijalan ja Kirkonkylän koulussa)

Ylen uutinen Tuusulan tonttien myynnistä harhaanjohtava


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.