Kunnanhallitus, kokous 3.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Viranhaltijapäätösten otto-oikeus

Perustelut

Kansliapäällikkö
muu päätös:
§ 4 Avain Asumisoikeus Oy, Jussilantie 1, peruskorjaushankkeen korkotukilainahakemuksen puoltaminen, 24.01.2020
§ 5 Avain Asumisoikeus Oy, lausunto Jokelan Opintie 12-14 perusparantamisen korkotukilainahakemuksesta, 24.01.2020

Talousjohtaja
§ 7 Palkkatukityöllistettävien palkkaaminen Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymään ja palkkauskulujen laskuttaminen kunnalta vuonna 2020, 22.01.2020
rahoitus- tai maksuliikennepäätös:
§ 8 Kassalainan nostaminen, 27.01.2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää, ettei yllä mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.