Kunnanhallitus, kokous 3.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Muut asiat

Perustelut

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palveluverkkosuunnitelman laatimisen aikataulu

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.