Kunnanhallitus, kokous 3.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Ilmoitusasiat

Perustelut

Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Kuntaliitto
Kutsu kuudenteen Suomalais-venäläiseen ystävyyskuntakongressiin 6. - 10.6.2020 Zavidovossa ja Tverissä

Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus
21.1.2020: Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Uudenmaan Elykeskuksen (L) hankkeesta Maantie 152 välillä Hämeenlinnanväylä - Tuusulanväylä

Työllisyyskatsaus 12/2019

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
27.1.2020: Päätös Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristöluvan 3.5. mukainen selvitys, Vantaa

Helsingin seudun liikenne, hallitus
21.1.2020: Liikennöintisuunnitelman hyväksyminen vuosille 2020 - 2021

Kokouskutsuja
Oy Apotti Ab, ylimääräinen yhtiökokous 26.2.2020
Oy Apotti Ab, omistajakokous 12.2.2020
Uudenmaan liitto, maakuntahallitus 27.1.2020
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymähallitus 21.1.2020
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä, johtokunta 6.2.2020
Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä, yhtymähallitus 6.2.2020

Pöytäkirjoja
HSL tarkastuslautakunta 16.1.2020
HSL hallitus 21.1.2020
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymähallitus 21.1.2020

Päätös

Merkittiin tiedoksi. 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.